Održane online radionice u prosincu
U prosincu 2022. godine održane su online radionice mentora Mihaela Gibe (Digitalni mediji i virtualna stvarnost u očuvanju prezentacije baštine) i mentorice Irene Sertić (Transmedijski pristup predstavljanju kulturne baštine). Polaznici i polaznice su prezentirali 360 panorame i skenove 3D objekata iz kulturne baštine otoka Brača koje su u međuvremenu izradili. Savjetovani su kako da poboljšaju izvedbu te dobili uputu u kojem mediju da dodatno snime svoje odabrane lokacije/objekte za arhivu te kasnije za digital postav. U sklopu radionice „Transmedijski pristup predstavljanja kulturne baštine“ je održana prezentacija o tome kako se radi transmedijska izložba te su polaznici i polaznice dobili zadatak da osmisle svoj postav izložbe te ga skiciraju po uputama iz prezentacije.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost udruge Interacta.
Web stranica izrađena je u sklopu projekta PROSTOR – PROsocijalno uključivanje mladih otočana u oživljavanje baštine transmedijskim digitalnim “STORytellingom”