Alati i tehnike pripovijedanja
U Visu, Bolu i Cresu održane su interaktivne online radionice unutar cjeline Alati i tehnike pripovijedanja pod vodstvom mentorice Ozane Ramljak. Radionice su uključile prezentacije, diskusije i rad u malim grupama na konkretnim zadacima kako bi se osvijestile mogućnosti i funkcije storytellinga u interpretiranju, reaktiviranju i prezentiranju otočne kulturne baštine te kako bi se sudionici potakli na aktivno djelovanje te upoznali i osnažili u korištenju alata i tehnika pripovijedanja.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost udruge Interacta.
Web stranica izrađena je u sklopu projekta PROSTOR – PROsocijalno uključivanje mladih otočana u oživljavanje baštine transmedijskim digitalnim “STORytellingom”