PROsocijalno uključivanje mladih otočana u oživljavanje baštine transmedijskim digitalnim “STORytellingom”
O PROJEKTU:
Naziv projekta: 
PROSTOR – PROsocijalno uključivanje mladih otočana u oživljavanje baštine transmedijskim digitalnim “STORytellingom”


Kratki opis:
PROSTOR je edukativno-kreativni projekt zasnovan na prosocijalnom uključivanju mladih otočana u aktivnosti oživljavanja otočne baštine primjenom suvremenih digitalnih kulturno-umjetničkih alata te integriranjem kulture, novih tehnologija i vizualne prakse.

U okviru projekta organiziraju se online radionice koje kroz aktivnosti kolaborativnog učenja te  su-kreativnog stvaranja razvijaju sposobnosti pojedinaca za kulturni angažman i kreiranje novih kulturnih i društvenih proizvoda, sadržaja i vrijednosti. Program radionica obuhvaća razvoj znanja i vještina o procesu razvoja virtualne izložbe i primjeni intermedijske aplikacije za produkciju digitalnog i medijskog sadržaja usmjerenog na interpretiranje, reaktiviranje i prezentiranje kulturne baštine otoka Brača, Cresa i Visa putem digitalnog storytellinga.  Kroz edukativni program sudionici s mentorima rade  na stvaranju virtualne izložbe i promociji kulturne baštine tehnikom kazivanja priče kroz više medijskih platformi, kanala, formata i umjetničkih medijskih praksi. Svrha programa je razvijanje vještina transmedijskog digitalno posredovanog storytellinga te zajedničkog oblikovanja kreativnih aplikacija, narativa i sadržaja kulturne baštine korištenjem 3D umjetnosti, virtualnih 3D replika predmeta, videa i dr. alata za interaktivno i transmedijski osviješteno istraživanje i interpretiranje kolektivne baštine.

Cilj i očekivani rezultati:
Uz promoviranje inovativne inkluzivne izložbene forme, cilj je projekta razvijanje kulturnih kompetencija mladih otočana te poticanje njihova aktivnog sudjelovanja u kulturnom životu otoka na temelju aspekata koji doprinose razvoju društvenih i kulturnih veza te potiču razvoj njihovih poduzetničkih vještina. 

Radionice koje uključuju mlade stanovnike triju hrvatskih otoka rezultirat će zajedničkom virtualnom izložbom koja povezuje različite kulturne specifičnosti i otočke priče te predstavlja skriveno kulturno naslijeđe koje se čuvalo u prostorima osobne, kolektivne ili obiteljske povijesti ovih triju otoka. Izložba će se  prikazati i onlinei i kao instalacija u fizičkom prostoru te na taj način očekujemo da postane nova atrakcija i dio ponude kulturnog turizma zasnovane na bogatom materijalnom i nematerijalnom nasljeđu.

Ukupna vrijednost projekta: 497.557,31 kn
Iznos koji sufinancira EU: 422.923,71 kn
Razdoblje provedbe projekta:  27.07.2022. –  27.07.2023.    
Kontakt osoba za više informacija: Irena Sertić, serticirena2@gmail.com, +385 (98) 479461

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge Interacta
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost udruge Interacta.
Web stranica izrađena je u sklopu projekta PROSTOR – PROsocijalno uključivanje mladih otočana u oživljavanje baštine transmedijskim digitalnim “STORytellingom”